Kategoriarkiv: Skred og ras

4 år med samarbeid gir resultater

Av Bjørn K. Dolva NIFS-programmet har vært en felles satsning mellom Jernbaneverket, Norge Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) og Statens vegvesen. Programmet har skapt rom for tverrfaglig og tverretatlig samarbeid som er viktig og riktig for å svare på framtidas naturfareutfordringer. Søkelyset … Les videre

Publisert i droner, Fagblogg, FoU, Miljø, Skred og ras | Legg igjen en kommentar

Hvorfor trenger vi å simulere fremtidige flomskred?

Av Martine Holm Frekhaug Flomskred er hurtige, flomlignende skred som opptrer langs elve- og bekkeløp, også i de uten permanent vannføring. Dynamikken i flomskred er spesielt komplisert siden skredmassen består av både vann og sediment. Karakteristisk for flomskred er den … Les videre

Publisert i FoU, På veg, Skred og ras | Legg igjen en kommentar

«Flom- og skredvett på vannfast papir»

Av Lene Lundgren Kristensen Naturfareprosjektet NIFS  har lansert «Felthåndbok ved flom og skred», Håndboka dekker de vanligste hendelsestypene av flom og skred i Norge, og er ment som et hjelpemiddel for våre fagfolk som følger opp flom- og skredhendelser.   … Les videre

Publisert i FoU, Skred og ras | Legg igjen en kommentar

Tidenes teknologisatsing fra Statenes vegvesen

Av Roald Aabøe Dette skriver faktisk Teknisk Ukeblad om Statens vegvesen sin satsing på nye sikringsmetoder og skredvarsling som skal temme den norske naturen. Vi soler oss litt i glansen av artikkelen og det vi har fått til takket være … Les videre

Publisert i Skred og ras | Legg igjen en kommentar

Droner til overvåking og inspeksjon av skred.

Av Marit Brandtsegg Når noe skjer er det avgjørende å få pålitelig kunnskap raskt. Solid kunnskap er underlaget for riktige beslutninger. Droner er et mulig hjelpemiddel når mennesker ikke kan gå inn i et område. Av og til skjer det … Les videre

Publisert i droner, Skred og ras | 1 kommentar

Skjeggestadskredet – NVE skal finne årsaken

Av Marit Brandtsegg Situasjonen ved Skjeggestad bru er nå stabil. Sikring av den uskadde brua er hovedoppgaven. I tillegg skal NVE finne teknisk årsak til at skredet gikk. Rapport vil foreligge medio april. Konsekvensene av kvikkleireskredet ved Skjeggestad bru ble … Les videre

Publisert i Bru og brubygging, Skred og ras | Legg igjen en kommentar

Kvikkleire og sikkerhet.

Av Roald Aabøe I pressen har ordene kvikkleire og sikkerhet versert med store bokstaver etter brukollapsen på E18 Skjeggestad. Men blir disse begrepene forstått? Vi får ofte et inntrykk av at det å bygge og drifte veg i kvikkleireområder er … Les videre

Publisert i Skred og ras | Legg igjen en kommentar