Kategoriarkiv: FoU

Infravation – en rosin i EUs forskningspølse

Av Gina Ytteborg Infravation er en forskningsutlysning hvor EU, USA og europeiske vegmyndigheter for første gang legger penger i samme pott for å løse felles utfordringer. Tema for Infravation 2014 utlysningen var «Avanserte systemer, materialer og teknikker for konstruksjon og … Les videre

Publisert i Fagblogg, FoU, Infravation, Miljø, På veg | Merket med | Legg igjen en kommentar

Når bilene kan snakke med hverandre

Av Erik Olsen Hva om det i fremtiden blir ulovlig å kjøre bilen selv fordi det er for farlig? Tenk om biler i fremtiden ikke kolliderer eller kjører av vegen? Framtiden er nærmere enn vi tror og det handler om … Les videre

Publisert i Fagblogg, FoU, ITS, vegteknologi | Merket med , | 1 kommentar

Bilen handler ikke, men det gjør du!

Av Anne Ogner Det finnes mange myter om hvor viktig gateparkering er for varehandelen i bysentra. Vi har laget en litteraturstudie som oppsummerer norsk og internasjonal forskning. Plassen i gatene er skjevt fordelt mellom ulike transportgrupper. Selv i bysentrum der … Les videre

Publisert i FoU | 5 kommentarer

And the winner is….

Av Rita Helen Aarvold Kampanjene våre høster priser rundt om i verden, og blir berømmet for langsiktig og systematisk arbeid. Det er ikke tilfeldig. Nullvisjonen, en visjon om null drepte og hardt skadde i trafikken, er ledestjernen i Statens vegvesens … Les videre

Publisert i Fagblogg, FoU, Kampanje, På veg, Prisvinner | Legg igjen en kommentar

Derfor er det nødvendig med transportmodeller

Av James Odeck og Oskar Kleven Transportmodeller blir ofte kritisert. Kritikken kommer oftest når resultater fra transportmodeller tilsier at transportbehovet på lang sikt ikke vil være stort nok til å rettferdiggjøre et tenkt transporttiltak eller at tiltaket vil utløse altfor … Les videre

Publisert i Fagblogg, FoU, Sykkel | Merket med | Legg igjen en kommentar

God kvalitet og solide veger er lønnsomt

Av Leif Jørgen Bakløkk Statens vegvesen sitt FoU-program Varige veger viser at det er lønnsomt å bygge sterke vegdekker og dekkefundamenter. God oppfølging og kontroll ute på anleggene reduserer feil og mangler og øker levetiden. Dette gir store besparelser i … Les videre

Publisert i Asfalt, Fagblogg, FoU, vegteknologi | Merket med | Legg igjen en kommentar

GODE RESULTATER FOR MINDRE PENGER.

Av Marit Brandtsegg Visste du at vi har et nordisk  forskningssamarbeid innenfor vegsektoren?Vegadministrasjonene i Danmark, Sverige, Finland, Island Færøyene og Norge samarbeider om forskning, demonstrasjon og utvikling. Formålet med samarbeidet er å initiere, finansiere og gjennomføre FoU-prosjekter som bidrar til … Les videre

Publisert i FoU | Legg igjen en kommentar

«Flom- og skredvett på vannfast papir»

Av Lene Lundgren Kristensen Naturfareprosjektet NIFS  har lansert «Felthåndbok ved flom og skred», Håndboka dekker de vanligste hendelsestypene av flom og skred i Norge, og er ment som et hjelpemiddel for våre fagfolk som følger opp flom- og skredhendelser.   … Les videre

Publisert i FoU, Skred og ras | Legg igjen en kommentar