Forfatterarkiv: paaveg

Lukten av sykling?

Av Børre Stensvold En sanselig reiseskildring fra sykkelsetet I følge en anerkjent trøndersk hjerneforsker, er de cellene som styrer og forvalter luktesansen, de eneste cellene i topplokket som klarer å fornye seg. Så dersom en ønsker å utvikle sin intellektuelle … Les videre

Publisert i Fagblogg, Miljø | Legg igjen en kommentar

«Arkeologi i veien?»

Av Eva Smådahl Statens vegvesen Vegdirektoratet samarbeider med Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) om å teste ut nyere avanserte arkeologiske registreringsmetoder i forbindelse med vegutbyggingsprosjekter. Prosjektet er et FoU-prosjekt. Hensikten er å utrede om slike metoder kan erstatte eller supplere … Les videre

Publisert i Fagblogg, FoU, Georadar, Miljø | Merket med | Legg igjen en kommentar

Elektriske biler – på elektriske veger?

Av Tom E Nørbech Nesten hver femte bil som selges i Norge er elektrisk. Klimafornuften i elektriske biler er stor. Og den bli enda større om vi også får til elektriske veger. Dette er målet for ELinGO – et nytt … Les videre

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

4 år med samarbeid gir resultater

Av Bjørn K. Dolva NIFS-programmet har vært en felles satsning mellom Jernbaneverket, Norge Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) og Statens vegvesen. Programmet har skapt rom for tverrfaglig og tverretatlig samarbeid som er viktig og riktig for å svare på framtidas naturfareutfordringer. Søkelyset … Les videre

Publisert i droner, Fagblogg, FoU, Miljø, Skred og ras | Legg igjen en kommentar

Hvorfor trenger vi å simulere fremtidige flomskred?

Av Martine Holm Frekhaug Flomskred er hurtige, flomlignende skred som opptrer langs elve- og bekkeløp, også i de uten permanent vannføring. Dynamikken i flomskred er spesielt komplisert siden skredmassen består av både vann og sediment. Karakteristisk for flomskred er den … Les videre

Publisert i FoU, På veg, Skred og ras | Legg igjen en kommentar

Ingen å miste.

Av Marit Brandtsegg Vi er mange som setter oss bak rattet for å reise til julefeiring. Kanskje skal vi kjøre langt, kanskje skal vi til familien eller kanskje til venner. Det er noen som venter på oss, klar til å … Les videre

Publisert i Fagblogg, Kampanje, På veg | Legg igjen en kommentar

Infravation – en rosin i EUs forskningspølse

Av Gina Ytteborg Infravation er en forskningsutlysning hvor EU, USA og europeiske vegmyndigheter for første gang legger penger i samme pott for å løse felles utfordringer. Tema for Infravation 2014 utlysningen var «Avanserte systemer, materialer og teknikker for konstruksjon og … Les videre

Publisert i Fagblogg, FoU, Infravation, Miljø, På veg | Merket med | Legg igjen en kommentar

Godt for miljøet – godt for konstruksjonene?

Av Claus K. Larsen Det utvikles sementer med betydelig lavere utslipp av CO2, men er det godt for konstruksjonene våre som skal stå i 100 år? Svaret er et klart JA, men uten fagkunnskap får vi ikke ut gevinsten. Sementindustrien, … Les videre

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Når bilene kan snakke med hverandre

Av Erik Olsen Hva om det i fremtiden blir ulovlig å kjøre bilen selv fordi det er for farlig? Tenk om biler i fremtiden ikke kolliderer eller kjører av vegen? Framtiden er nærmere enn vi tror og det handler om … Les videre

Publisert i Fagblogg, FoU, ITS, vegteknologi | Merket med , | 1 kommentar

Bilen handler ikke, men det gjør du!

Av Anne Ogner Det finnes mange myter om hvor viktig gateparkering er for varehandelen i bysentra. Vi har laget en litteraturstudie som oppsummerer norsk og internasjonal forskning. Plassen i gatene er skjevt fordelt mellom ulike transportgrupper. Selv i bysentrum der … Les videre

Publisert i FoU | 5 kommentarer