Varige bruer og tunneler

Av Synnøve Adelheid Myren

Med ansvar for over 1200 tunneler og nesten 18 000 bruer møter vi i Statens vegvesen på mange utfordringer, både når vi drifter de konstruksjonene vi har og når vi skal bygge nye. Variasjonen er stor; både når det gjelder lengde, mengde trafikk, geografisk og miljømessig plassering – dette, og mer til, er med på å bestemme hvilke levekår bruene og tunnelene har. Mange steder er det også slik at brua eller tunnelen er (nesten) eneste mulige vei, omkjøringsveiene kan være lange eller i verste fall fraværende. Og selv om vi som ferdes på veiene av og til har ønske om, og tid til, å stoppe opp og se oss rundt, vil vi nok i de fleste tilfeller komme oss dit vil skal, når vi vil. Vi vil at veien skal være åpen!

 

Varige bruier profil

Med et ønske om å bidra til et mer effektivt drift og vedlikehold av bruer og tunneler, og øke kunnskapen om hvilke materialer og løsninger vi bør velge når vi skal bygge nytt, startet vi på Tunnel- og betongseksjonen i Vegdirektoratet opp FoU-programmet Varige konstruksjoner i 2012. I fire år har vi jobbet med ulike problemstillinger knyttet til eksisterende og fremtidige bruer og tunneler. Med viktig innsats fra hele Statens vegvesen og fra bransjen for øvrig har vi lært mye om tilstanden til både eldre og nyere konstruksjoner. Vi har økt kunnskapen om miljøbetingelser og nedbrytningsmekanismer, om hvordan ulike materialer fungerer sammen, hver for seg og på ulike steder, om at enkelte løsninger fungerer bedre enn andre, og mer til. Kunnskap om tilstanden til dagens konstruksjoner – sammen med informasjon om hvordan de ble bygget og hva de har vært utsatt for – gir gode innspill til hvordan vi bør bygge fremover.

De fire prosjektene i FoU-programmet; Tilstandsutvikling bruer, Tilstandsutvikling tunneler, Fremtidens bruer og Fremtidens tunneler, har hatt totalt 26 ulike aktiviteter. Bredden i programmet har vært stor, både med tanke på faglig innhold, type leveranse og detaljeringsgrad. Det handler om både forskning OG utvikling; om ulike skader i betong, nye sementer, korrosjonsbeskyttelse av stål og overflatebehandling av betong, ulike typer brufuger, vann- og frostsikringsløsninger, bolter og tekniske installasjoner, fiberarmering, kontursprengning og helstøpt tunnelhvelv, belysning i tunneler, tidlig planlegging for drift og vedlikehold av tunneler… Jeg skulle gjerne skrevet i detalj om alle, med skal nøye meg med å trekke frem to, nemlig brudetaljene og de gode vann- og frostsikringsløsningene. Brudetaljene ble publisert allerede i 2013, og består nå av 21 tegninger av detaljer som typisk er sårbare når det gjelder vedlikehold, og der det er behov for detaljering og/eller endret praksis. Detaljtegningene er kontrollerte og godkjente, og ligger fritt tilgjengelige på Statens vegvesen sine nettsider. Tegningene effektiviserer jobben for de prosjekterende, for de som kontrollerer og godkjenner brutegninger, og trolig også for entreprenørene. En vinn-vinn-situasjon! Arbeidet med brudetaljene fortsetter i regi av Bruseksjonen i Vegdirektoratet. På samme måte håper, og tror(!) vi, at tegningene og beskrivelsene av de gode vann- og frostsikringsløsningene vil gi gevinst for både oss i Statens vegvesen og de som prosjekterer, bygger og rehabiliterer tunneler. I løpet av sommeren vil også disse bli tilgengelige for nedlastning, og vil kunne brukes som et utgangspunkt for prosjektering, dog ikke som en mal. Disse to aktivitetene er gode eksempler på leveranser fra Varige konstruksjoner som det har vært stort ønske om, som er til direkte nytte, som effektiviserer og reduserer kostnader – og gir oss bedre teknisk kvalitet.

Snitt fra vann_og frostsikrings

På samme tid som arbeidet med FoU-programmet Varige konstruksjoner har pågått, har også flere av Statens vegvesen sine håndbøker vært under revisjon. Vi har fortløpende gitt innspill til revisjonsarbeidet, og mange av resultatene fra programmet er dermed allerede en del av regelverket. Utover høsten vil vi jobbe videre for å sikre oss at flest mulig av de gode resultatene blir implementert i regelverket. For oss som har jobbet med programmet handler implementering i stor grad også om å spre kunnskapen vi har opparbeidet, og vi har hatt et eget mål om kunnskapsøkning. Ved at fagfolk fra regionene i Statens vegvesen har deltatt aktivt i arbeidet, gjennom samarbeid med både nasjonale og internasjonale forskningsinstitutter, ved å samle kunnskap fra bransjen, ved at vi har arrangert de årlige fagdagene våre, årlig hatt delkonferanse under Teknologidagene og ved å arrangere større eller mindre seminarer og workshops tror vi at vi har lykkes langt på vei. Særlig har de årlige fagdagene vært en suksess. De totalt fire fagdagene har hver samlet over 100 bru- og tunnelinteresserte fagfolk i skjønn forening, og vi i Varige konstruksjoner har fått fortelle om arbeidet vårt og samtidig fått nyttige innspill tilbake! Programmets avsluttende fagdag ble arrangert 31. mai, der vi helt til slutt gikk ut med en oppfordring til bransjen om å delta på et seminar til høsten, et seminar der vi spør om hvilke gevinster bransjen har fått ved at vi i Statens vegvesen har gjennomført FoU-programmet Varige konstruksjoner, hvordan vi bedre kan gjøre oss nytte av kunnskapen, og sist, men ikke minst, innspill til hvordan vi kan gjennomføre fremtidige FoU-programmer enda bedre!

Arbeidet i FoU-programmet Varige konstruksjoner har vært med det som formål å bidra til mer effektivitet i drift og vedlikehold av bruer og tunneler, og bedre kvalitet på nye konstruksjoner. Alt med et ønske om lengre oppetid, og dermed bedre fremkommelighet for alle oss som bruker veiene!

Og skulle du nå være interessert i å vite mer om FoU-programmet Varige konstruksjoner kan du klikke deg inn på nettsidene våre. Her finner du blant annet alle rapportene vi har publisert (noen flere kommer) og informasjon om arrangementer med presentasjoner. For kortversjon av programmet med informasjon om alle aktiviteter anbefaler jeg sluttrapporten, sammendraget alene gir deg det fireårige FoU-programmet Varige konstruksjoner på færre enn tre sider!

 

rapport-omslag

 

 

 

 

 

Dette innlegget ble publisert i Bru og brubygging, Fagblogg, FoU. Bokmerk permalenken.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s