God kvalitet og solide veger er lønnsomt

Av Leif Jørgen Bakløkk

Statens vegvesen sitt FoU-program
Varige veger viser at det er lønnsomt å bygge sterke vegdekker og dekkefundamenter. God oppfølging og kontroll ute på anleggene reduserer feil og mangler og øker levetiden. Dette gir store besparelser i fremtidig vedlikehold.

Varige veger som avsluttes nå i 2015, viser at forskning og forbedringer innen vegteknologiområdet er svært lønnsomt. En nytteberegning viser at over en 20 års periode vil en spare mellom 9 og 17 milliarder kroner dersom alle resultatene fra Varige veger tas i bruk. Forlenget levetid på vegoverbygning og vegdekker gir også positive miljøeffekter gjennom redusert ressursbruk, lavere utslipp og mindre problemer med trafikkavvikling ved vegarbeid.

Effekten av Varige veger er langsiktig og det er først etter 10 – 15 år at en får de store gevinstene av dette arbeidet. Maksimal årlig besparelse ligger i området 700 – 1.400 mill. kr pr år etter 15 – 20 år. Tilsvarende vil en ofte heller ikke se utslagene av dårlig kvalitet eller for enkle og billige løsninger før etter lang tid, ofte 10 – 20 år. Dette er en stor utfordring når stramme budsjetter og ønske om raske løsninger kommer i konflikt med de på lang sikt beste løsningene.

 

Foto: T. Haugødegård

Foto: T. Haugødegård

 

Asfaltdekker

En stor del av arbeidet i Varige veger har gått på å sikre bedre utførelse og kontroll av asfaltdekker. Det er foretatt en kartlegging av hvilke faktorer som påvirker kvaliteten og hva som bør gjøres for å øke levetiden. Følgende områder er pekt ut som de viktigste å ha fokus på:

  • Homogenitet
  • Komprimering
  • Skjøter
  • Klebing til underlaget

Det er laget en veiledning; Riktig utførelse av asfaltdekker som vil være til hjelp ved planlegging og utførelse både for byggherre og utførende entreprenør. Bedre oppfølging og kontroll ute på anleggene anbefales for å sikre god kvalitet og lang dekkelevetid.

Asfaltens temperatur er avgjørende for et godt resultat. Når asfalten må sendes med båt er det vanskelig å sikre jevn temperatur. En ny veileder for båttransport er derfor en av leveransene fra programmet. Det anbefales også bruk av IR-skanning for å dokumentere temperaturen ved utlegging av asfalt. Homogeniteten på asfaltdekket kan deretter beregnes med en homogenitetsmodul knyttet til ViaPPS-laserskanneren.


Dimensjonering av veger

Tidligere ble det ofte benyttet sprengt-stein i vegoverbygningen i Norge, men dette viste seg etter hvert å medføre problemer med telehiv. Ved moderne anleggsdrift med grov fjellsprenging og bruk av store maskiner er det stor risiko for at sprengt-stein som vegbyggingsmateriale blir inhomogent med både for stor stein og for mye finstoff. Det er derfor innført krav om at alle steinmaterialer for bruk i vegoverbygningen skal være knust i en kontrollert produksjon, og det er innført nye korngraderingskrav for å sikre homogenitet og frostmotstand.

Kravene til frostsikring i håndbok N200 Vegbygging er revidert og tydeliggjort slik at det nå er mindre sjanse for å gjøre feil i dimensjoneringen. Det er utarbeidet nye figurer for beregning av frostdybde som tar hensyn til ulike materialers frosttekniske egenskaper. Frostmengdetabeller for hver kommune i hele landet er oppdatert, og det er lagt inn nye kolonner som viser hvordan frostmengdene varierer innen en og samme kommune.

Det norske vegnettet har store mangler når det gjelder bredde på kjørefelt og skulder. På mer enn 3500 km av riks- og fylkesvegnettet er det behov for mer enn 1 m breddeutvidelse. Beregninger i Varige veger viser at det er samfunnsøkonomisk lønnsomt med breddeutvidelse av smale veger, slik at de tilfredsstiller dagens standard.


Kompetanse

Manglende kunnskap og kompetanse er et viktig hinder for å oppnå kvalitet og varige vegdekker. Det er stort behov for å styrke kompetansen innen vegteknologi, både i og utenfor Statens vegvesen. For å bidra til økt rekruttering er det også viktig at statusen til vegteknologifaget økes. Mangelen på godt undervisningsstoff innenfor disse emnene har medført at Varige veger utarbeider en lærebok i vegteknologi. I tillegg er det utarbeidet et todagers kurs i grunnleggende vegteknologi. Foreløpig er det avholdt seks slike kurs i Trondheim, med over 500 deltakere. Undervisnings- og presentasjonsmateriell har også blitt oppgradert på grunnlag av arbeidet i Varige veger.

 

 

 

Dette innlegget ble publisert i Asfalt, Fagblogg, FoU, vegteknologi og merket med . Bokmerk permalenken.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s