Utslipp fra nye kjøretøy – holder de hva de lover?

Dårlig luft grunnet blant annet avgassutslipp fra kjøretøy bidrar til at stadig flere sliter med allergi og astma. Nye målinger viser at heller ikke dagens dieselpersonbiler er gode nok.. Det skaper både utfordringer og behov for mer kunnskap fra forskning.

Sterkt forurenset trafikkmiljø i Elgeseter gate i Trondheim. Utslipp fra vegtrafikken gjør at grenseverdien for luftkvalitet blir overskredet på tørre og kalde vinterdager. Foto: Knut Opeide

Sterkt forurenset trafikkmiljø i Elgeseter gate i Trondheim. Utslipp fra vegtrafikken gjør at grenseverdien for luftkvalitet blir overskredet på tørre og kalde vinterdager. Foto: Knut Opeide

Utslipp fra kjøretøy i vegtrafikken gir samfunnet flere utfordringer knyttet til både klimamål og mål for luftkvalitet. I dag bryter flere norske byer Forurensningsforskriften og grenseverdier for NO2 og PM10 (støv) . Som følge av bruddene på EUs direktiv for luftkvalitet er Norge stevnet for EFTA-domstolen

Som vegholder har Statens vegvesen et ansvar for å utrede og sette i verk tiltak som virker. Vi trenger mer kunnskap, ny forskning og utstrakt samarbeid over landegrensene for å finne riktige og målrettede tiltak som kan få bukt med utslippsproblemet.

Strengere utslippskrav men ikke bedre luftkvalitet
Kravet til rene avgasser for nye kjøretøy har blitt vesentlig strengere over flere år. Nye kjøretøy blir i dag sertifisert og godkjent etter kravene i Euro 6 for lette kjøretøy og Euro VI for tunge motorer. Både drivstoffkvalitet og motorteknologi må samkjøres for at kravene skal nås og kjøretøyene typegodkjennes for det norske markedet.

Det er nærliggende å tenke seg at alle nye kjøretøy uten videre tilfredsstiller kravene til utslipp. Det gjør de også i følge gjeldende typegodkjenningskrav. Også tidligere kjøretøygenerasjoner er typegodkjent etter gitte utslippskrav. Men samtidig erfarer vi at luftkvaliteten i byene ikke bedres. Det er flere årsaker til dette, men en av de vesentlige årsakene er avgassutslipp fra kjøretøy. Det er viktig å vite om dette vil fortsette.

Avgassmålinger gjennom flere år har gitt ny kunnskap
For å skaffe kunnskap om reelle utslipp har Transportøkonomisk institutt (TØI) på oppdrag fra Statens vegvesen gjennomført avgassmålinger i laboratorium av kjøretøy. Målingene har pågått gjennom en periode på flere år. I testen er bilene kjørt i kjøresykluser som så langt som mulig etterligner nordiske kjøreforhold og nordiske temperaturer. I løpet av tiden målingene har pågått fra 2011 frem til i fjor er det gjort funn som tilsier at dette trenger større innsats for å sikre representativitet. Derfor har Vegvesenet gjennom FoU-programmet EMIROAD (Emissions from Road transport Vehicles) sørget for styrket FoU-innsats på avanserte avgassmålinger, både i form av flere kjøretøy og flere målinger over tid. Både tunge og lette, bensin og dieselkjøretøy er testet.

Nye dieselpersonbiler slipper ut langt mer avgasser enn det typegodkjenningen tilsier. Det er konklusjonen i en rapport fra Transportøkonomisk institutt (Foto: Transportøkonomisk institutt)

Nye dieselpersonbiler slipper ut langt mer avgasser enn det typegodkjenningen tilsier. Det er konklusjonen i en rapport fra Transportøkonomisk institutt (Foto: Transportøkonomisk institutt)

Overraskende funn fra avgassmåling
I den første synteserapporten fra programmet som nå er publisert– presenteres funn og viktige innspill til tiltaksutviklingen i tiden fremover. Hovedfunnene vil kanskje overraske noen:

  • Euro 6 godkjente personbiler med dieselmotorer har 4-20 ganger høyere utslipp av NOx og by og kulde enn typegodkjenningskravene tilsier.
  • Alle målte nye Euro VI tunge motorer (buss og lastebil) har meget lave utslipp av NOx og partikler i reell trafikk. Alle typer lokal forurensende avgassutslipp er mindre enn 1/10 av hva de var ved tidligere generasjoner tunge kjøretøy.

Nye dieselpersonbiler slipper fortsatt ut for mye
Disse resultatene viser blant annet at det ikke uten videre er de tunge kjøretøyene som vil bidra mest til problemet fremover, samtidig som helt nye diesel personbiler fortsatt vil ha utfordringer med sine utslipp av NOx! Men – man må samtidig huske på at det for begge kategorier kjøretøy er de eldste som er verst!

Kunnskapen fra dette programmet vil bli brukt til å vurdere hensiktsmessige tiltak når det er behov for å redusere utslippene av nitrogenoksid (NOx) og partikler (PM) fra vegtrafikken. De viktige funnene er allerede brukt som grunnlag til blant annet følgende utredningsprosesser:

  • Utrede implikasjonene av eventuelt dieselforbud i byene
  • Grunnlag for gjennomgang av bilavgiftene
  • Beregninger rundt samfunnsøkonomi/tiltak overfor kjøretøy i kommunene.

Vi trenger kunnskap til valg av virkemidler
Det er en del av sektoransvaret til Statens vegvesen å bidra til at denne typen kunnskap blir framskaffet og tatt i bruk av de samfunnsaktørene som disponerer de ulike virkemidlene. Gjennom forsknings- og utviklingsprogrammet EMIROAD leverer vi til disse prosessene.

Vegvesenet vil fortsette med avgassmålinger som en del av FoU-programmet EMIROAD i tiden fremover. Vi trenger ennå mer robust kunnskap, stadig flere nye kjøretøy blir tilgjengelige for målinger og det er annen og nye teknologi som også skal følges opp i forhold til reelle prestasjoner på nordiske og norske veier. Vi er også i gang med å etablere en plattform for nordisk samarbeid på området, slik at ny kunnskap kan komme hele det nordiske fellesskapet til gode. Kun ved å fremskaffe ny kunnskap vet vi hvordan vi bør utvikle treffsikre og kostnadseffektive tiltak for å bidra til et bedre miljø og en bedre fremtid!

Aktuelle linker
TØI-rapport

Dette innlegget ble publisert i Utslipp fra kjøretøy og merket med , , . Bokmerk permalenken.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s